Postadres
Postbus 31165
6503 CD Nijmegen
info@inter-lokaal.nl

Locatie West
2e Oude Heselaan 386
024 322 22 27

Locatie Dukenburg
Zwanenveld 73-18
024 344 85 57

OpMaat Neerbosch
Symfoniestraat 166
024 8200 353

Staf en directie
St. Jorisstraat 72
024 3650790

HetInterlokaal volgen op Twitter  link